Cenník

PÁLENIE

Cena za vypálenie 1 litra 50% destilátu je stanovená na

5,90 €

 

skladá sa z :

Spotrebná daň za 1 liter 2,70 €
Cena pálenia za 1 liter 3,20 €
Spolu 5,90 €

 

Spotrebná daň z liehu je v zmysle zákona znížená na sumu 5,40 € za liter 100% alkoholu (2,70 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,00 litrov 100% alkoholu (l.a.) na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1.7. – 30.6.). Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 € za l. a.

 

Cena pálenia zahŕňa použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie, prácu obsluhy zariadenia, likvidáciu výpalkov, režijné náklady prevádzkovateľa. V cene pálenia nie sú zahrnuté náklady na vykurovacie drevo – táto cena platí pri dodaní vlastného dreva zákazníkom.

 

Poplatok za nevydarenú várku 20,00 € Z dôvodu nekvalitného kvasu – výdatnosť destilátu minimálna alebo nulová
Minimálna cena pálenia na 1 kotol 44,80 € V prípade, že výťažnosť nedosiahne hranicu rentability – 7 la z kotla

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Náklady na drevo za 1 kotol 18,00 € viac kvasu – lacnejší alkohol
Starenie ultrazvukom 2,00 € za jedno pustenie vaničky
Riedenie 1,00 € za 1 kotol

 

Cena za služby a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

Cenník služieb platný od 1.8.2022