Technologické vybavenie – destilačná kolóna

palenica 001V tejto pestovateľskej pálenici je inštalované pokrokové technologické zariadenie „destilačná kolóna".

Prihlásením sa na pálenie súhlasíte s tým, že Váš kvas bude vypálený v tejto pálenici – teda na zariadení, ktoré v pálenici je.

Destilačná kolóna má oproti predchádzajúcemu zariadeniu, ako aj zariadeniam okolitých páleníc viaceré odlišnosti čo sa týka postupu a parametrov pálenia. Tieto je nutné rešpektovať – nie je možné požadovať pálenie starým postupom.

V našej destilačnej kolóne sa alkohol nedestiluje len raz ako predtým, ale nie celkom čistý alkohol sa skvapalní a znovu sa destiluje a to všetko 2x v dvoch stupňoch kolóny. Nežiaduce látky, ktoré spôsobujú horkosť, kyslosť mútnosť a iné vady destilátu sa tak nezachytávajú na jednom mieste, ale na troch – destilát je od týchto látok čistený 3x. Do chladiča je prepustený čistejší alkohol s menším množstvom vody ktorá sa do určitej miery tiež zachytáva spolu s nežiaducimi látkami. Výsledkom je, alkohol vo vysokej kvalite, ale zároveň vo vysokej koncentrácii. Pri hodnotách na epruete pod 50% je už takmer všetok alkohol odparený a čaká sa len na „vypadnutie" posledného zvyšku (litra). Destilovať pod hodnotu 40% je neprípustné ani na výslovnú žiadosť zákazníka.

Obdobne teplota na destilačnej kolóne za žiadnych okolností nesmie presiahnuť 90°C. Zariadenie by v tom prípade mohlo prepustiť do destilátu všetky zachytené nežiaduce látky a znehodnotiť ho.

Výsledkom dodržania technologického postupu je kvalitný, čistý a „hladký" destilát o vysokej koncentrácii v rozpätí cca 60-70%. V kolóne sa destilát nedá vyrobiť priamo na požadovanú hodnotu (napr. 52%) – na tú sa musí riediť!